Prima pagina
Despre noi 
Regulamentul de Organizare si Funcţionare al CAS Botosani
Organigrama CAS Botosani
Execuţia bugetara CAS Botosani
Bugetul de venituri şi cheltuieli

Program de activitate CAS Botosani

Posturi vacante
Furnizori de servicii
Valori puncte
SIUI
PE Prescripţia electronică
DES Dosarul Electronic de Sănătate
Liste medicamente şi nomenclatoare SIUI
Citiţi Informaţii utile
 

În atenţia angajatorilor care depun pentru prima dată declaraţia 112 la ANAF : în conformitate cu prevederile ORD. CNAS Nr. 345 din 8 august 2006, privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate, publicat în M.O. nr. 720 din 23 august 2006, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, la Compartimentul Relaţii cu Asiguraţii, pentru a încheia contractul de asigurare între părţi şi a putea valida Declaraţia 112, cu următoarele documente :1. copie CUI (certificat înregistrare de la registrul comerţului); 2. contractul în 2 exemplare, completat, semnat şi ştampilat pag. 3,4,5.