Back

ÎN ATENŢIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

 CONTRACTARE 2014

  • 10.07.2014 Furnizorii de servicii medicale,medicamente si dispozitive medicale care au incheiat contract cu CAS Botosani pentru anul 2014 si valorile de contract.
Clinic Recuperare sanatorii Spitale Recuperare ambulatorii
Stomatologi Dispozitive medicale Paraclinice Farmacii
Medicină de familie Centre de permanenţă Îngrijiri la domiciliu
  • 23.06.2014 Situaţia dosarelor ADMIS/RESPINS la contractare 2014:
FARMACII RECUPERARE CLINICE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
SANATORII DISPOZITIVE STOMATOLOGIE PARACLINICE
MEDICINĂ DE FAMILIE      

 

Având în vedere prevederile art. 250 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, Casa de Asigurări de Sănătate Botoşani  stabileşte perioada de contractare în perioada 3 -30 iunie 2014.

Toţi furnizorii interesaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării până la data limită de  joi - 12 iunie 2014.

         Documentele necesare pentru incheierea contractelor  sunt  menţionate in modelul  de  cerere pentru  fiecare domeniu  de  asistenţă  medicală.

            Calendarul negocierii şi incheierii contractelor. Click

Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea contractelor cu furnizorii respectivi.

 
Documente necesare încheierii contractelor:

DOMENIUL

Farmacii
Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice, paraclinice şi de recuperare-reabilitare
Asistenţa medicală primară, Îngrijiri medicale la domiciliu.
Dispozitive medicale , Stomatologie
Unităţi sanitare cu paturi, sanatorii
Centre de permanenţă